Hvert døgn kjører 450 vogntog langs veiene opp og ned Romsdalen. Da godstogselskapet CargoLink 12. februar meldte at det vil legge ned driften på grunn av underskudd i mange år, var ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, betenkt. Uten godstog regnet han med å plusse på med 60 til 80 flere vogntog i døgnet opp og ned veiene i Romsdalen.