Da Ole Herman Fisknes gikk av som ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet i 2008, var det første han gjorde å melde seg til tjeneste i menighetsrådet i Grefsen. Han har sittet der siden og representerer også menigheten i Oslo kirkelige fellesråd.