– Kirken har et ansvar for å være en motvekt mot kommersialisering av religion og åndelighet, sier TF-professor og ekspert på østlig religion, Notto Thelle.