– Det er lite som tyder på at Stortinget vil pålegge noen rektorer å åpne for bønn og andakt på skolen i nærmeste fremtid, sier Karl-Johan Kjøde. Han er generalsekretær i Norges kristelige Student- og Skoleungdomslag, gjerne kalt Laget.