Offentlig betalt velferd og omsorg er blitt et satsingsområde for private selskaper. Eldreomsorg og barnevern er to kjente områder. Nå advarer Linn Herning mot konsekvensene av fritt behandlingsvalg innen rusomsorgen.