Nyheter

I løpet av 72 timer skal EU i sin nye asyldugnad grovsile flyktninger og migranter som kommer over Middelhavet. På tre døgn skal man altså vurdere om de kan ha beskyttelses-­
behov ­eller må returneres.

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo er skeptisk til hvordan rettssikkerheten skal bli ivaretatt med en slik ordning.

– Kravene til en slik silings-mekanisme blir høye. Den kan lett bli i strid med EUs egne ­regler, skriver Andenæs i en e-post til Vårt Land.

Han har vært aktiv i debatten omkring asylsøkeres rettssikkerhet i Norge.