I løpet av 72 timer skal EU i sin nye asyldugnad grovsile flyktninger og migranter som kommer over Middelhavet. På tre døgn skal man altså vurdere om de kan ha beskyttelses-­
behov ­eller må returneres.