I 2018 bevilget Oslo bystyre 55 millioner kroner til restau­reringsarbeidet av Torshov kirke, der det legges til grunn at nytt orgel inngår i prosjektet.