«Jeg har lært å kjenne Frelsesarmeens øverste ledelse som mennesker som ikke vender det annet kinn til», skrev Per-Yngve Monsen på sin blogg «Reveljen» 20. juni i år. «Det er vel ikke i annet enn bønn og overfladiske samtaler at fernissen av ekte kristen atferd kommer til uttrykk», fortsetter han.