Barn av fremmedkrigere kan føle seg mer utenfor, om det opprettes et eget ombud for dem når de returnerer til Norge. Det ­mener Mona Iren Hauge ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).