Organisten i Torshov kirke er sterkt bekymret for at Kirkelig fellesråd i Oslo nå styrer mot et digitalt orgel i en av Oslo hovedkirker.