Kirkelige vigsler fortsetter å tape terreng, men Den norske kirke har ingen helhetlig plan for å snu utviklingen.