Nyhet

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI), Anne Line Bretteville-Jensen, er enig med Brønnicks påstand om at det finnes lite forskning på effektene av den portugisiske narkotikapolitikken.

– Portugal har hatt og har dårlige data. De innførte også 13 omfattende tiltak samtidig. Det er derfor veldig vanskelig å si hva selve avkriminaliseringen har betydd. Mangel på god forskning har bidratt til at resultatene er blitt tatt til inntekt både for motstandere og forkjempere for reformen, sier hun.

Hun trekker frem at det ikke har vært noen «eksplosjon» i bruken av narkotika i Portugal, men at reformen heller ikke har gjort at de har fått færre tunge brukere enn i Norge.

LES OGSÅ: Portugal: Landet Norge vil lære av