Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI), Anne Line Bretteville-Jensen, er enig med Brønnicks påstand om at det finnes lite forskning på effektene av den portugisiske narkotikapolitikken.