– De fleste forsøker nå å gjennomføre gravferder innen de tidsfrister som er satt i gravferdsloven. Det har blant annet med at det er begrenset kjøleromskapasitet i den aktuelle kommunen, sier Åse Skrøvset, rådgiver for gravplassaker i Barne- og familiedepartementet, til Dagen.

Gravferdsloven sier at kistegravlegging eller kremasjon kan utsettes dersom det foreligger «tungtveiende grunner».

– I utgangspunktet bestemmes dette av lokal gravplassmyndighet. Jeg vet at mange av de lokale gravplassmyndighetene synes det er krevende nå, det er mye usikkerhet rundt situasjonen og hvordan den vil se ut om en uke eller to, sier Skrøvset.

Den norske kirke har bestemt at alle gudstjenester skal avlyses som følge av koronasituasjonen. Det er derimot åpnet for at blant annet begravelser kan gjennomføres i krisesituasjoner. Dette må skje i samråd med lokale helsemyndigheter.

I slike tilfeller må seremonien gjennomføres med mindre enn 50 deltakere. De er heller ikke åpne for personer i karantene.

LES MER: 

• «Verden holder pusten. Hvem vil vi være når koronakarantenen er over?»

• Ropstad med beskjed til barn som er redde for korona: – Det skal gå bra

Koronaepidemien kan hjelpe på ensomhet, mener psykolog