Forslaget om å la Opplysningsvesenets Fond (OVF) ta et «større ansvar for vedlikehold av kirkebygg» ble vedtatt av landsmøtet uten spesielt mye debatt. Først og fremst handlet det om å redde middelalderkirker, men forslaget var utformet slik at også vanlige kirker kunne få støtte.