Frps landsmøte sa klart fra hva de mener om andre partiers forslag om å ta syriske flyktninger til Norge: