– Jeg har sett tendenser til at hvis du opptrer i Israel eller er positiv til landet på andre måter så blir du hengt ut, sier Silje Hjemdal.