I dag får kirke-, tros- og livsynssamfunnene samlet om lag 2,5 milliarder i offentlig støtte.