– Her har vi faktisk et stortingsflertall som går inn for tilsyn, men istedenfor legges det opp til at fylkesmannen skal gripe inn dersom de blir klar over lovbrudd og overtredelser. Det skulle jo bare mangle, sier Jon Helgheim, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.