– Selv om det er fri flyt i Schengen og EØS betyr ikke det at det er noen menneske­rettighet å være hvor man vil, sier Ulf Leirstein som 
sitter i justiskomiteen for Fremskrittspartiet.