– Vi bruker enorme ressurser på noen ytterst få flyktninger som får opphold i Norge, og lar være å hjelpe millioner som er på flukt i sine egne nærområder. Det er både umoralsk og inhumant. Vi glemmer dem som virkelig lider, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp.