Randi Elisabeth Frafjord har vært frivillig medarbeider i Bøler menighet i mer enn 50 år. Hun beskriver menigheten som et tre som må få næring for å spire og gro: – Røttene er det grunnleggende i troen vår, staben utgjør stammen – og de frivillige er grenene og blomstene, sier hun.

Høy aktivitet

Til søndag skal hun bake to Pavlova-kaker og sørge for servering til den åpne feiringen etter gudstjenesten.

– Bøler er en menighet med stor aktivitet. Jeg er stolt over å være en del av det arbeidet, menigheten hadde ikke klart å ha det høye aktivitetsnivået uten den innsatsen, sier hun.

LES MER: Mer fokus på hva kirken gjør for samfunnet

Investering

Bøler har et stort korps av frivillige.

– At så mange slutter opp om frivilligheten gjør at det ikke blir noe stort ork. Vi har det hyggelig sammen, det blir rett og slett en investering i livskvalitet – også inn i alderdommen. Jeg får tilbakemelding på at det er bruk for meg og jeg har knyttet mange gode vennskap gjennom dette arbeidet – jeg ser ingen fare for å bli ensom, sier Randi Elisabeth Frafjord.

Dynamikk

Margit Bente Steensnæs er trosopplærer i Bøler menighet, og har en master om frivillighet i kirken.

– Det er viktig å skape en god dynamikk mellom stab og frivillige. Vi må se på de frivillige som kolleger – være på lag og spille hverandre gode. Vi må skape en kultur av likeverdighet, der de frivillige blir lyttet til og får eierskap til det som foregår i menigheten, sier hun og gleder seg også over godt tilfang av unge frivillige.

LES OGSÅ: Ville lovprise Gud ved å drepe jøder

Lokal arena

Bøler kirke vil være en arena for stor bredde av aktivitet i lokalsamfunnet.

– Vi har fullt hus og mye aktivitet store deler av uken, og der er også frivilligheten en viktig del for at vi klarer å holde hjulene i gang, sier hun.

Sokneprest Dag Auli gleder seg til frivillighetsmarkeringen.

– Det frivillige arbeidet er selve fundamentet for et levende menighetsliv i den norske kirke. De er absolutt en messe verdt, sier han.

LES OGSÅ: Vil fly 100 prester til Tyrkia