Det sies at bak enhver dyktig mann står en sterk kvinne. Men en kunne også sagt at bak enhver statsråd står en mektig politisk rådgiver. Ifølge den nylig publiserte artikkelen «De politiske rådgiverne» spiller de politiske rådgiverne en viktigere rolle enn det mange skulle tro.