– Uheldig dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap, sier seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).