Nyheter

Enova gir nå Strand kirke 603.000 kroner til solenergianlegg.

– Dette passer godt inn i Den norske kirkes klimaarbeid, sier Harald Ringstad i KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), som har ledet prosjektet.

Etter sommeren skal KA lage en veileder om bruk av solenergi på norske kirketak. Flere kirker har lignende planer.

– Dette kan bli en grønn bølge, sier Ringstad.