– Jeg oppfatter at mange har en kritisk og nedlatende innfallsvinkel til menigheten. Det er ubehagelig, men det viktigste er at vi står for Guds ord, slik det kommer fram i Bibelen. Om alle andre synes det er negativt, må vi tåle det, sier Sigmund Aamodt. Han er forstander i den største menigheten i trossamfunnet, styreleder i Samfundsstyret, og dermed øverste leder i trossamfunnet.