– Dersom prostetjenesten skal bli den altoverskyggende veien til bispeutnevnelsen, kan det være en fare for at man formaterer biskoper på en noe ensidig måte og dermed går glipp av det nødvendige mangfold av bakgrunn og erfaring som trengs, sier dekan ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Aud Tønnessen.