Nyhet

– Dersom prostetjenesten skal bli den altoverskyggende veien til bispeutnevnelsen, kan det være en fare for at man formaterer biskoper på en noe ensidig måte og dermed går glipp av det nødvendige mangfold av bakgrunn og erfaring som trengs, sier dekan ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Aud Tønnessen.

I dag offentliggjorde Tunsberg bispedømmeråd de fem kandidatene som er nominert til å etterfølge Per Arne Dahl som biskop. Fire av de fem nominerte er proster – mellomledere i Den norske kirke. Tre av dem er også domproster, noe som gjør at de allerede i dag er vikarbiskoper når biskopen er borte.

– Forståelig

Tønnesen mener å se en tendens til at kirkelig erfaring og -lederfaring blir sterkt vektlagt. De siste årene har Den norske kirke fått sju nye biskoper. Av disse er det bare Kari Veiteberg (Oslo) og Per Arne Dahl som ikke har vært proster.