Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (MKR) kom denne uken med en uttalelse om situasjonen for ureturnerbare flyktninger, og en oppfordring til myndighetene om å vurdere dette på nytt. Kirkens Bymisjon i Bodø har spesielt oppfordret til forbønn for denne gruppen mennesker.