Sosialantropolog Sindre Bangstad ved KIFO mener Islamic Cultural Center (ICC) er blant moskeene som utmerker seg ved å være utadvendte og dialogorienterte, også utover muslimske kretser. Men han synes det er vanskelig å måle hvilken effekt arrangementer som åpen dag i moskeen, har.