Nyheter

Sosialantropolog Sindre Bangstad ved KIFO mener Islamic Cultural Center (ICC) er blant moskeene som utmerker seg ved å være utadvendte og dialogorienterte, også utover muslimske kretser. Men han synes det er vanskelig å måle hvilken effekt arrangementer som åpen dag i moskeen, har.

– Arrangementet treffer folk som i utgangspunktet har en tros- eller livssynsorientering, og som er opptatt av dialog. Folk som har sterke negative holdninger til muslimer, er ikke i målgruppa, sier Bangstad.

Tydelig

Lars Gule, islamforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, mener moskeene gjør mye for å jobbe mot ekstre­misme, men at vi som storsamfunn ikke ser så mye til det.