NRK omtalte saken først i Norge.

Jødene har en lang historie i Spania. Det var kong Ferdinand og hans dronning Isabella som i 1492 utstedte dekretet som forbød jøder fra å oppholde seg i riket.

Det befant seg mellom 300.000 og 350.000 jødiske personer i Spania da dekretet ble utstedt – og de fikk beskjed om å konverte til katolisismen eller forlate landet. Det hadde før dette bodd jøder i Spania i over 1500 år, helt siden før Jesu fødsel, og de var en del av befolkninga både under romerne og under muslimsk styre. Men da Ferdinand og Isabella kom til makten samlet de riket som et katolsk herredømme, og forviste de folk som tilhørte andre religoner.

Jødene ble spesielt hardt rammet.

Tilbyr statsborgerskap

For å rette opp i denne historiske uretten bestemte Spania seg i 2014 for at etterkommerne av jødene som den gang ble forvist fra landet kunne søke om statsborgerskap. De fikk fem års frist, fram til 1. oktober i år. 132.226 personer har søkt. 6000 av dem har hittil fått innvilget statsborgerskap.

LES OGSÅ: Han opplevde hjemlandet protestere mot jøder. Da skjønte han at han måtte velge

Kun personer som kan bevise sin sefardiske bakgrunn (jødene på den iberiske halvøy ble kalt sefardiske) vil bli vurdert av spanske myndigheter. De trenger ikke selv være praktiserende jøder, men må bevise bakgrunnen gjennom «etternavn, språk eller herkomst» og dessuten få en attest fra jødiske organisasjoner i Spania.

– Mange sefardiske jøder har beholdt nøklene til husene som de ble kastet ut fra, og nå er døra åpen for dem, sa Ruiz Gallardón i sin tale i om saken i 2014, ifølge NRK.

Portugal først

Portugal var først ute med å ta samme avgjørelse – også der ble jødene forvist for rundt 500 år siden. De vedtok den nye lovteksten om saken i 2013 og deretter ratifiserte de den i 2015. Det bodde langt færre jøder i Portugal enn i Spania, så de hadde kun fått inn rundt 18,000 søknader i februar i fjor – hvorav 1800 hadde fått tildelt statsborgerskap.

Med loven ble Portugal det første landet utenom Israel som har laget en lov som spesifikt tillater jøder å returnere etter å ha blitt forvist.

Portugal har stilt krav om at personene må tilhøre et sefardisk samfunn «av portugisisk opphav med tilknytning til Portugal». Den forskjellige ordlyden i de to nabolandenes kriterier har vekket både oppsikt og debatt.

Latinamerikanere

Flertallet av personene som har søkt om spansk statsborgerskap har i dag tilhold i Latin-Amerika. 20.000 av dem kommer fra Mexico og rundt 15.000 fra henholdsvis Venezuela og Colombia. Men også noen israelere har søkt – 3000 søknader skal ha kommet fra personer bosatt i Israel.

LES OGSÅ: Holocaust-minnesteiner ble malt over rett ved synagogen

Etterkommerne av de sefardiske jødene bor i dag nettopp stort sett i Latin-Amerika og Israel – men mange bor også i Frankrike. Få personer fra Frankrike har søkt.

De sefardiske jødene var en del av det intellektuelle miljøet i det muslimske Spania i Middelalderen og mange var kunstnere eller vitenskapsmenn. Den dag i dag har flere spanske byer kvartaler som er sterkt preget av den jødiske kulturen og jødene som bodde der.