19. mars kom stoppordren til folkehøgskolen, koronapandemien truet: «(...) all undervisning hvor elevene er fysisk tilstede, stoppes midlertidig», skrev Kunnskapsdepartementet (KD) i et brev til skolene. Eleven ble sendt hjem og lærerne og restene av stabene sendt på hjemmekontor.