Ein månad før Erna Solberg (H) kom ut på Slottsplassen med den utvida regjeringa, leverte FNs rasediskrimineringskomité (CERD) rapporten etter at Norge stilte til høyring i desember.