– Jeg har inntrykk av at spørsmål om barn med flytende kjønnsidentitet melder seg oftere enn tidligere på grunnskolenivået. Det handler om at vi er mer åpne for denne tematikken. Da er det lettere for barna å være åpne om hvordan de føler seg, sier rektor Gro Norstrand ved Lilleborg skole i Oslo.