Nyhet

I noen hektiske måneder før jul i 2015 ble Stortinget først enige om et asylforlik, så et integreringsforlik. Samlet ble det en politikk som gjorde døren lavere og porten smalere.

Nå ønsker innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) å stramme ytterligere til på ett område som er viktig for henne og regjeringen:

Dempe antallet som får familiegjenforening i Norge.