I noen hektiske måneder før jul i 2015 ble Stortinget først enige om et asylforlik, så et integreringsforlik. Samlet ble det en politikk som gjorde døren lavere og porten smalere.