Når kommunene skal avgjøre hvilken helsehjelp de skal gi flyktninger, har de i hovedsak ett dokument å forholde seg til er Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestetilbud til asylsøkere og flyktninger. Veilederen gir generelle råd, men stiller ingen krav.