Vårt Land fortalte i går at Jehovas vitner risikerer å miste statsstøtten fordi de ekskluderer medlemmer som stemmer ved kommune- og stortingsvalg. Advarselen kommer fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som har ansvaret for trospolitikken til Solberg-regjeringen. Han oppfordrer trossamfunnet å endre praksis.