Om lag 100 unge migranter oppholder seg fortsatt i restene av migrantleiren «Jungelen» ved Calais.