– Situasjonen er utfordrende. Vi kan ikke kjøre blindt videre når folk som har vært med i hovedkomiteen har trukket seg, og når hovedpastorene i tre viktige Oslo-menigheter har sagt at deres menigheter ikke vil være med, sier styreleder Sten Sørensen til Vårt Land.