Olaug Bollestad ville ut fra de siste gallupene i Vårt Land vært den eneste av dagens KrF-topper med utsikt til sikker plass på Stortinget etter neste valg. Alt nå tegner partiets nominasjon av kandidater før 2021 til å bli en nervøs forestilling.