De siste årene har afrikanske land blitt rammet av hetebølger som har vært varmere og mer langvarige enn tidligere. I en ny studie slås det fast at slike hetebølger som i dag regnes som uvanlige, kan blir helt vanlige innen 2040 hvis klimautslippene på verdensbasis fortsetter å øke.