Mannen fra Bohuslän i Sverige fikk inndratt retten til arbeidsavklaringspenger da han takket nei til en jobb innen for loddsalg for ideelle organisasjoner. Årsaken til reservasjonen var hans religiøse overbevisning.