– Våg deg ikkje over grensa. Ikkje tenk tanken eingong. Dei har ordre om å skyte.