Syv begravelsesbyråer har søkt om koronastøtte for det økonomiske tapet i bedriftene, Ifølge Skatteetaten. En av grunnene til de økonomiske problemene er at det har det vært færre å gravlegge. hevder byrå.