– Regjeringen mener tilliten ikke lenger er tilstede. Vi knytter vesentlig tvil til om IRN er i stand til å ivareta sin oppgave som brobygger og styrke trosdialogen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Vårt Land.