– Den første gudstjenesten i historien var på flere ulike språk, så det er noe symbolsk med å komme sammen på denne måten. I vår politiske kontekst, der man kan se en økende etnosentrisme og nasjonalisme, så er dette et viktig budskap om enhet, sier Temesgen Kahsay fra baptistkirken Home Church.