I stemmene som prester og kirkelig ansatte nå har gitt i valget av Oslo-biskop, får Kari Veiteberg 69 prosent større oppslutning enn Sturla Stålsett som samlet havner på tredjeplass.