– Det er viktig med kunnskap om enslige mindreårige asylbarn som vil hjelpe familien i hjemlandet. Menneskene som er i kontakt med barna, både de som jobber på omsorgssentrene og lærerne på skolen, må være bevisst den situasjonen og konflikten barna lever i, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.