Nyheter

– Å miste denne tilgangen ville ha gjort gravplassforvaltningens arbeid vanskeligere, og det ville først og fremst gått ut over pårørende, sier Dahle.

Det er de kirkelige fellesrådene som i nesten alle landets kommuner har ansvaret for gravplassforvaltningen, og det er særlig når festetiden utløper på en grav, at fellesrådet har behov for å komme i kontakt med pårørende for å avklare som skal skje med graven videre.

Løsning

Da den nye folkeregisterloven trådte i kraft ble lagt inn en overgangsperiode på ett år, slik at fellesrådene kunne fortsette å hente informasjon fra folkeregisteret ut september 2018.