– Å miste denne tilgangen ville ha gjort gravplassforvaltningens arbeid vanskeligere, og det ville først og fremst gått ut over pårørende, sier Dahle.