22 tiltak fikk i 2016 støtte fra Tilskuddsordningen for ­humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger – og 21 er med i evalueringen fra Oslo Met. Tiltakene ble gjennomført i åtte byer og av mange organisasjoner: