Å hjelpe barnlause i Norge skal vere ei altruistisk gjerning; noko ein gjer av ueigennytte og i nestekjærleik.