Det brøt ut applaus i plenumssalen på klimatoppmøtet da Fabius la fram utkastet. Ministre fra nærmere 200 land skal nå vurdere om de kan godta det.